دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

هزینه جراحی پیوند استخوان لثه

ماندگاری ایمپلنت دندان

لیفت سینوس در ایمپلنت دندان

18 فروردین 00 ایمپلنت (کاشت دندان)
لیفت سینوس در ایمپلنت دندان در بیشتر مواقع پیوند استخوان که یکی از مراحل درمان ایمپلنت می باشد، با پودر ...
مشاهده کامل