دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

مراقبتهای بعد از پیوند استخوان

حساسیت به ایمپلنت

اهمیت بازسازی استخوان فک

17 فروردین 00 ایمپلنت (کاشت دندان)
اهمیت بازسازی استخوان فک   در مواردی که استخوان فک، پشت استخوان فک بالا، دچار کمبود ارتفاع شده است، جراح ...
مشاهده کامل