دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

دندان مصنوعی ثابت

سدیشن در دندانپزشکی

سن ایمپلنت دندان

14 خرداد 00 ایمپلنت (کاشت دندان)
سن ایمپلنت دندان فاکتور سن برای کسانی کاشت ایمپلنت دندان را انجام می دهند تا حدودی دارای اهمیت می باشد زیرا ایمپلنت ...
مشاهده کامل
اهمیت بازسازی استخوان فک

دندان مصنوعی جزئی و بریج دندان

10 خرداد 00 ایمپلنت (کاشت دندان)
دندان مصنوعی جزئی و بریج دندان دلایل نیاز به انواع دندان های مصنوعی اولین دلیل می تواند شکل ظاهری دندان ...
مشاهده کامل