دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

تعداد ایمپلنت لازم برای اوردنچر

کاشت مینی ایمپلنت

6 خرداد 00 ایمپلنت (کاشت دندان)
کاشت مینی ایمپلنت مینی ایمپلنت دندان موقعی مورد استفاده قرار می گیرد، که شما به ایمپلنتی کوچک تر از حد ...
مشاهده کامل
تعداد ایمپلنت لازم برای اوردنچر

سن مناسب کاشت ایمپلنت دندان

6 خرداد 00 ایمپلنت (کاشت دندان)
سن مناسب کاشت ایمپلنت دندان زمانی که شخصی قصد انجام ایمپلنت را داشته باشند بهتر است از چگونگی روند کار ...
مشاهده کامل
بهترین روش ترمیم دندان

آنتی بیوتیک برای عفونت ایمپلنت

5 خرداد 00 ایمپلنت (کاشت دندان)
آنتی بیوتیک برای عفونت ایمپلنت عملی که طی آن ریشه دندان مصنوعی به فک وارد میشود و تاج، پل و ...
مشاهده کامل