دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

پریودنتیت مهاجم جنرالیزه 

آشنایی با تفاوت ایمپلنت و بریج دندان

24 بهمن 99 ایمپلنت (کاشت دندان)
آشنایی با تفاوت ایمپلنت و بریج دندان آیا برای انتخاب روش های جایگزین دندان های از دست رفته خود دچار ...
مشاهده کامل