دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

بعد از ایمپلنت چند روز درد داریم