دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

آیا می توان برای افراد سیگاری ایمپلنت انجام داد؟