دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

استراحت بعد از ایمپلنت