دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

کشیدن دندان همزمان با ایمپلنت امکان پذیر می باشد؟

کشیدن دندان همزمان با ایمپلنت امکان پذیر می باشد؟