دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

فردی که دارای بیماری قلبی است می تواند ایمپلنت کند؟

فردی که دارای بیماری قلبی است می تواند ایمپلنت کند؟