دکتر امیر حسین محمدی

متخصص ناهنجاری های فک صورت و جراحی زیبایی

علائم و درمان عفونت ایمپلنت دندان چیست ؟

ایمپلنت بدون جراحی به روش پانچ

16 اسفند 99 ایمپلنت (کاشت دندان)
ایمپلنت بدون جراحی به روش پانچ در کاشت ایمپلنت به روش پانچ، که به آن روش فلپ لس یا بدون جراحی ...
مشاهده کامل
خدمات زیبایی دندان

کاشت ایمپلنت برای افراد سیگاری

16 اسفند 99 ایمپلنت (کاشت دندان)
کاشت ایمپلنت برای افراد سیگاری اولین توصیه در کاشت ایمپلنت برای افراد سیگاری این است که سیگار را ترک کنید، اما اگر ...
مشاهده کامل
کاشت ایمپلنت برای افراد سیگاری

رادیوگرافی ایمپلنت دندان

15 اسفند 99 ایمپلنت (کاشت دندان)
رادیوگرافی ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان به دلیل اینکه بهترین گزینه برای جایگزینی دندان های از دست رفته می باشد، دارای ...
مشاهده کامل
ایمپرشن کوپینگ چیست ؟

روش کاشت ایمپلنت به روش فلپ لس

15 اسفند 99 ایمپلنت (کاشت دندان)
روش کاشت ایمپلنت به روش فلپ لس روش کاشت ایمپلنت و جایگزین کردن دندان از دست رفته، با روشی بدون ...
مشاهده کامل
استفاده از لیزر در جراحی ایمپلنت

سن ایمپلنت دندان

14 اسفند 99 ایمپلنت (کاشت دندان)
سن ایمپلنت دندان فاکتور سن برای کسانی کاشت ایمپلنت دندان را انجام می دهند تا حدودی دارای اهمیت می باشد زیرا ایمپلنت ...
مشاهده کامل
کاشت ایمپلنت برای افراد سیگاری

ایمپلنت طلا

14 اسفند 99 ایمپلنت (کاشت دندان)
ایمپلنت طلا ایمپلنت دندانی، دندان مصنوعی های دائمی می باشند که در فک کاشته می شوند. و آنها درست مانند ...
مشاهده کامل